• Գլոբալ տնտեսություն և կառավարում • Զարգացած տնտեսություններ • Հզորացող տնտեսություններ և հառնող տերություններ • Միջազգային առեւտուր  • Միջազգային ֆինանսական և արժութային համակարգ • Քաղաքական տնտեսություն