• Հանրային/պետական ծառայությունների մատչելիություն • Բյուջե և ծախսեր • Կոռուպցիա և հովանավորչություն • Քրեածին գործունեություն • Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ • Օրենք և արդարություն • Զբաղվածություն և գործազրկություն • Աղքատություն և անհավասարություն