• Ազգային անվտանգության ռազմավարություն • Պաշտպանական քաղաքականություն • Պաշտպանական ռազմավարություն • Պաշտպանության ոլորտի տնտեսություն և ռազմական արդյունաբերություն • Ցամաքային զորքեր, օդային զորքեր և ռազմական հետախուզություն • Պաշտպանական տեխնոլոգիաներ  • Անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներ • Ռազմական համագործակցություն և դաշինքներ • Ներքին գործեր/անվտանգություն • Ոստիկանություն և կիսառազմական ուժեր • Մարդկային անվտանգություն և օրինականություն • Աղետների վտանգի նվազեցում • Արտաքին օժանդակություն և զարգացում • Կիբերանվտանգություն • Ահաբեկչություն